Bài viết giải thích cho bạn biết Team châu phi là gì, team châu phi gồm những ai. Họ đang làm gì bên Châu Phi

Team Châu Phi là gì?

Team châu phi là tập hợp những người đang sinh sống và làm việc bên Châu Phi. Họ làm những video về việc giúp đỡ những người dân tại bản nghèo Châu Phi, giúp họ biết trồng rau, nuôi cá, làm nông nghiệp.

Team Châu Phi gồm những ai?

Team Châu Phi lúc đầu chỉ có 3 người Việt Nam sinh sống lại Angola là Quang Linh Vlog, Hùng Kaka Vlog, Đông Paulo Vlog. Nhưng sau 1 thời gian phát triển thì đã kết nạp thêm rất nhiều anh em để có thể giúp đỡ nhiều hơn những người Châu Phi nghèo.

Những thành viên Team Châu Phi

  • Quang Linh Vlogs
  • Hùng Kaka Vlogs
  • Đông Paulo Vlogs
  • Thế Nhân Vlogs
  • Công Giáp Vlogs
  • Linh Philip Vlogs
  • Nguyễn Tiến
  • Quang Dũng Vlogs
  • Lindo Vlogs: Là người angola làm videos về cuộc sống người dân bên đó.

Và còn 1 vài thành viên khác nhưng không có kênh youtube

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *