Lời Chúc Bội Thu là một sự kiện nhỏ, nằm trong sự kiện tổng hợp Khúc Ca Vang Trong Rượu Genshin Impact trong phiên bản 3.1.

Sau khi kiểm tra bảng thông báo tại lễ hội Mùa Gió Rượu Giao Hòa là một phần của sự kiện Khúc Ca Vang Trong Rượu Genshin Impact, bạn sẽ mở khóa nhiệm vụ đầu tiên của sự kiện Lời Chúc Bội Thu “Khi Âm Nhạc Vang Lên” và có thể bắt đầu săn lùng các Rương Bội Thu xung quanh thành Mondstadt.
Cuối cùng, bạn cũng sẽ mở khoá được nhiệm vụ “Khi Bữa Tiệc Cao Trào” và “Khi Dư Âm Vang Vọng” trong sự kiệm Lời Chúc Bội Thu, và bạn có thể nhận được các phần thưởng như Nguyên Thạch, Mora và thậm chí là đồ trang trí cửa hàng để sử dụng trong sự kiện nhỏ “Từ Thiện và Sáng Tạo” trong 3 ngày của sự kiện
Để giúp tăng tốc độ tìm kiếm Rương của bạn, mình đã liệt kê tất cả các vị trí Rương Bội Thu bên dưới và giải thích cách hoạt động của sự kiện cũng như phần thưởng của nó.

Vị trí Rương Bội Thu Genshin Impact – Khi Âm Nhạc Vang Lên ngày 1

Có 8 Rương Bội Thu để tìm kiếm trong nhiệm vụ “Khi Âm Nhạc Vang Lên” bạn có thể tìm xung quanh Thanh Tuyền Trấn và thành phố Mondstadt.
vị trí rương bội thu – khi âm nhạc vang lên
Hình trên cho thấy tất cả các vị trí Rương Bội Thu trong Genshin Impact. Để có cái nhìn chi tiết hơn về các vị trí của nó, đây là hình ảnh vị trí của tất cả 8 Rương Bội Thu cho ngày 1:

Vị Trí Rương Bội Thu 1 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 2 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 3 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 4 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 5 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 6 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 7 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị Trí Rương Bội Thu 8 – Khi Âm Nhạc Vang Lên

Vị trí Rương Bội Thu Genshin Impact – Khi Bữa Tiệc Cao Trào ngày 2

Trong ngày thứ hai có 8 Rương Bội Thu – Khi Bữa Tiệc Cao Trào xung quanh thành phố Mondstadt, vùng ngoại ô và Hồ Sao Rơi.
vị trí rương bội thu – khi bữa tiệc cao trào
Hình trên cho thấy tất cả các vị trí Rương Bội Thu – Khi Bữa Tiệc Cao Trào trong Genshin Impact. Để có cái nhìn chi tiết hơn về các vị trí của rương, đây là hình ảnh của tất cả vị trí 8 rương ngày 2:

Vị Trí Rương Bội Thu 1 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 2 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 3 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 4 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 5 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 6 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 7 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

Vị Trí Rương Bội Thu 8 – Khi Bữa Tiệc Cao Trào

 

Vị trí Rương Bội Thu Genshin Impact – Khi Dư Âm Vang Vọng ngày 3

Trong ngày thứ ba, có 8 Rương bội Thu, xung quanh Thanh Tuyền Trấn, Phong Khởi Địa và Tửu Trang Dawn.
vị trí rương bội thu – khi dư âm vang vọng
Hình trên cho thấy tất cả các vị trí Rương Bội Thu – Khi Dư Âm Vang Vọng trong Genshin Impact. Đây là tất cả hình ảnh 8 Rương Bội Thu

Vị trí Rương Bội Thu 1 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 2 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 3 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 4 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 5 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 6 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 7 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Vị trí Rương Bội Thu 8 – Khi Dư Âm Vang Vọng

Chúc bạn sớm tìm được vị trí Rương Bội Thu và chơi game Genshin Impact vui vẻ.
Tìm rương xong rồi thì nhớ xem ảnh chế genshin nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *