Thảo Thần Nahida là một nhân vật hệ thảo 5 sao của vùng đất Sumeru, đã được thêm vào Genshin Impact trong bản cập nhật 3.2.
Nếu bạn muốn sở hữu Thảo Thần Nahida thì phải biết cách build Nahida tốt nhất trong Genshin Impact , bao gồm cả những vũ khí, skill, thánh di vật và đội hình tốt nhất cho Nahida. Bài viết cũng giới thiệu cho bạn về cung mệnh, thiên phú và các nguyên liệu để tăng cấp cho Cyno
Hãy nhớ xem code Genshin Impact nhận được nguyên thạch miễn phí để có thể roll được Cyno và các nhân vật khác nhé.

I. Tổng quan về Nahida Genshin Impact (Hệ Thảo)

1. Thông Tin Nhân Vật

Dưới đây là tóm tắt về khả năng và chỉ số của Cyno trong Genshin Impact:

 

 • Xếp hạng: S
 • Số sao: 5
 • Vai trò chính: Hỗ Trợ, DPS Phụ
 • Nguyên tố: Thảo
 • Vũ khí sử dụng: Pháp Khí

2. Nguyên Liệu Đột Phá Của Nahida.

Tất nhiên rồi, nếu muốn mạnh lên thì bạn cần nguyên liệu để nâng cấp sức khoẻ, sát thương và phòng thủ cho Nahida.
Tên Icon Số lượng
Mora
420000
Vụn Ngọc Bích Sinh Trưởng
1
Mảnh Ngọc Bích Sinh Trưởng
9
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng
9
Ngọc Bích Sinh Trưởng
6
Dây Leo Chế Ngự
46
Sen Kalpalata

168
Bào Tử Nấm Quỷ

18
Bột Huỳnh Quang 

30
Bột Tinh Thể

36

II. Bộ Kỹ Năng Hệ Thảo của Thảo Thần Nahida

1. Kỹ năng chủ động của Nahida

Tên Icon Loại Hiệu ứng
 Akara
Đòn đánh thường Đánh thường: Thực hiện tối đa 4 lần tấn công và gây sát thương Nguyên Tố Thảo.
Trọng Kích: Tiêu hao 1 lượng thể lực nhất định, gây diện rộng Nguyên Tố Thảo.
Tấn Công Khi Đáp: Ngưng tụ Nguyên Tố từ trên trời tấn công xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên trong phạm vi, gây Sát Thương diện rộng Nguyên Tố Thảo.
 Lắng Nghe Thế Gian

Đòn đánh nguyên tố
Nhấn giữ: Vào trạng thái ngắm chuẩn, có thể ngắm chọn số lượng kẻ địch nhất định trong phạm vi nhất định, đồng thời tăng khả năng kháng gián đoạn của Nahida.
Khi nhấn giữ kết thúc, sẽ gây cho kẻ địch đã chọn Sát Thương Nguyên Tố Thảo, đồng thời gắn Hạt Giống Skandha cho chúng.
Trạng thái ngắm chuẩn tối đa duy trì 5s, tối đa ngắm chọn 8 kẻ địch.
Hạt Giống Skandha: Kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha sẽ kết nối với nhau trong một cự ly nhất định.
Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố cho kẻ địch trong trạng thái Hạt Giống Skandha, đồng thời khi kẻ địch chịu phải sát thương tạo thành từ Hạt Nhân Thảo (Bao gồm Bung Tỏa, Nở Rộ), Nahida sẽ căn cứ vào sức tấn công và tinh thông nguyên tố để thi triển Diệt Tịnh Tam Nghiệp cho kẻ địch đó và tất cả kẻ địch trong kết nối, gây Sát Thương Nguyên Tố Thảo.
 Ảo Ảnh Tâm Can
Nộ nguyên tố
Tạo ra khu vực “Điện Thờ Maya”.
Khi khu vực được mở, trong đội nếu tồn tại các nhân vật thuộc loại nguyên tố sau thì sẽ sản sinh hiệu quả tương ứng:

Nguyên Tố Hỏa: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya sẽ tăng sát thương gây ra của Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
Nguyên Tố Lôi: Khi Nahida ở trong Điện Thờ Maya, giảm giãn cách kích hoạt Diệt Tịnh Tam Nghiệp từ kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian;
Nguyên Tố Thủy: Kéo dài thời gian duy trì của Điện Thờ Maya.

Khi khu vực được thi triển, nếu số lượng nhân vật thuộc loại nguyên tố trên có ít nhất 2 người, hiệu quả sản sinh sẽ được tăng cường.

2. Kỹ Năng Bị Động của Nihida

Tên Icon Cách mở khóa Hiệu ứng
 Tịnh Hành Tùy Niệm  

Mở khoá tự động
Nahida có thể thông qua Lắng Nghe Thế Gian để tương tác với một số vật thu thập trong phạm vi nhất định.
 Từ Bi Chiếu Rọi
Mở khóa khi nâng sao lần 1
Khi thi triển Ảo Ảnh Tâm Can, Điện Thờ Maya sẽ nhận được hiệu quả sau:
Căn cứ vào 20% Tinh Thông Nguyên Tố của nhân vật có Tinh Thông Nguyên Tố cao nhất trong đội để tăng Tinh Thông Nguyên Tố cho nhân vật ra trận trong khu vực đó.
Tối đa tăng 200 Tinh Thông Nguyên Tố thông qua cách này.
 Giác Ngộ Thức Tỉnh
Mở khóa khi nâng sao lần 4
Tính từ mức 200 điểm Tinh Thông Nguyên Tố của Nahida làm gốc, mỗi 1 điểm Tinh Thông Nguyên Tố vượt qua sẽ khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp của kỹ năng Lắng Nghe Thế Gian tăng 0.1% sát thương gây ra, tăng 0.03% tỉ lệ bạo kích.
Tối đa khiến Diệt Tịnh Tam Nghiệp tăng 80% sát thương gây ra, 24% tỉ lệ bạo kích thông qua cách này.

3. Nguyên liệu tăng kỹ năng của Nahida

Tên Icon Số lượng
Mora

1652500
Bài Giảng Của “Tinh Tế”

3
Hướng Dẫn Của “Tinh Tế”

21
Triết Học Của “Tinh Tế”

38
Bào Tử Nấm Quỷ

6
Bột Huỳnh Quang

22
Bột Tinh Thể

31
    6
Vương Miện Trí Thức

1
Ấn vào đây nếu bạn đang tìm cách fam nguyên liệu Nahide

III. Cách Build Vũ Khí và Thánh Di Vật Nahida (Hệ Thảo)

1. Cách Build Thảo Thần Nahida (Hỗ Trợ)

– Vũ khí đề xuất cho Thảo Thần

Dưới dây mình sẽ đề xuất vũ khí tốt nhất cho Nahida vai trò hỗ trợ tinh thông nguyên tố.
Tên trang bị Icon Số sao, chỉ số và hiệu ứng

Hải Đồ Vạn Quốc


 • 4 sao
 • Tinh thông nguyên tố 110
 • Kích hoạt phản ứng nguyên tố sẽ tăng 8% thiệt hại nguyên tố trong 10 giây. Tối đa 2 điểm cộng dồn.

Quả Mọng

 • 4 sao
 • Nạp năng lượng 45.94% tại cấp 90
 • Sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố sẽ nhận hiệu ứng “Doanh Khuyết”: Tinh Thông Nguyên Tố tăng 24 điểm, tấn công giảm 5%. Mỗi 0.3s tối đa nhận một tầng hiệu quả Doanh Khuyết, cộng dồn tối đa 5 tầng.
 • Khi không kích hoạt phản ứng nguyên tố, mỗi 6s sẽ mất đi một tầng. Nhân vật không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu quả này.

Mảnh Chương Tế Lễ

 • 4 sao
 • Tinh Thông Nguyên Tố 220 tại cấp 90
 • Khi thi triển kỹ năng Nguyên Tố, có tỷ lệ 40% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 30s mới thi triển 1 lần.

– Thánh Di Vật Nahida (Hỗ Trợ)

Bộ Icon Hiệu ứng
Ký Ức Rừng Sâu
– 2 món: Nhận 15% buff sát thương nguyên tố Thảo.

– 4 món: Kỹ Năng Nguyên Tố hoặc Kỹ Năng Nộ sau khi đánh trúng kẻ địch, Kháng Nguyên Tố Thảo của mục tiêu sẽ giảm 30%, duy trì 8s. Nhân vật trang bị khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng.

Giấc Mộng Hoàng Kim
– 2 món: Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố

– 4 món: Trong 8s sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, sẽ căn cứ theo loại nguyên tố của các nhân vật khác trong đội để kích hoạt hiệu ứng cho người mang trang bị: Mỗi một nhân vật trong đội có cùng loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 14% tấn công; mỗi một nhân vật trong đội khác loại nguyên tố với người mang trang bị, sẽ tăng 50 điểm tinh thông nguyên tố. Mỗi loại hiệu ứng bên trên tối đa tính 3 nhân vật. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi người trang bị không ra trận, thì vẫn sẽ kích hoạt hiệu ứng này.

– Các dòng chính thánh di vật cần thiết

Loại Chỉ số chính ưu tiên Chỉ số phụ ưu tiên
Hoa Máu – Hồi phục năng lượng

– Tỷ lệ bạo kích

– Sát thương bạo kích

– % Tấn công

– Tấn công

– Máu

Lông Tấn Công
Đồng Hồ  Tinh Thông Nguyên Tố
Ly Tinh Thông Nguyên Tố
Tinh Thông Nguyên Tố

2. Cách Build Nahida vai trò (DPS Phụ)

Để có thể dùng Nahida làm DPS phụ thì chúng ta sẽ tập chung xây dựng tăng sát thương cá nhân cho Nahida để Thảo Thần vừa có thể hỗ lại, lại có 1 lượng sát thương lớn mỗi khi tung kỹ năng.

– Vũ Khí Nahida DPS phụ

Tên trang bị Icon Số sao, chỉ số và hiệu ứng

Chương Nhạc Lang Thang

– 4 sao
– Tăng 55.13% sát thương bạo kích ở cấp 90
– Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.
 

– Thánh Di Vật Nahida (DPS Phụ)

Về Thánh Di Vật thì mình đề xuất cho bạn sử dụng bộ “Ký ức rừng sâu”
Thánh Di Vật
Tốt nhất Ký ức về cây trầmKý ức rừng sâu
[Bộ 4 mảnh]
Thay thế Những giấc mơ mạ vàngGiấc mộng hoàng kim
[Bộ 4 mảnh]

– Các dòng cần thiết của Thánh Di Vật Nahida

Loại Chỉ số chính ưu tiên Chỉ số phụ ưu tiên
Hoa Máu – Tinh Thông Nguyên Tố

– Tỷ lệ bạo kích

– Sát thương bạo kích

– % Tấn công

– Tấn công

– Máu

Lông Tấn Công
Đồng Hồ  Tinh Thông Nguyên Tố
Ly Tăng Sát Thương Nguyên Tố Thảo
Tỉ Lệ Bạo Kích

IV. Build Team Thảo Thần Nahida tốt nhất

Vì cô bé thảo thần này vẫn chưa ra mắt hoàn toàn, nên hiện tại vẫn chưa có nhiều thông tin, nhưng mình vẫn đề xuất 1 team cực mạnh cho Nahida với bạn.
                        Hỗ Trợ     DPS          Sub-DPS        Hỗ Trợ
NahidaNahida CynoCyno Dendro TravelerNhà Lữ Hành KokomiKokomi
Thông tin chi tiết
– Nahida chủ yếu sẽ là một hỗ trợ Hệ Thảo trong đội này.
– Cyno sẽ là DPS chính kích hoạt phản ứng nguyên tố để tăng sát thương.
– Nhà Lữ Hành để cộng hưởng nguyên tố Thảo
– Kokomi hồi máu và kích hoạt phản ứng nguyên tố.

Trên đây là những tổng hợp của oxykienthuc về nhân vật và cách chơi, cách build Nahida trong Genshin Impact. Nếu bạn có góp ý gì về cách build Thảo Thần Nahida Genshin Impact thì bình luận bên dưới bài viết nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *