Vị trí Quả Xích Niệm Genshin Impact | Khám phá Sumeru

Quả Xích Niệm là một loại trái cây mọc ở môi trường sa mạc của Sumeru, và là một nguồn nguyên liệu quan trọng để tăng cấp 1 số nhân vật trong Genshin Impact. Genshin Impact 3.1 giới thiệu nhân vật Hệ Thuỷ 4 sao Candace. Quả Xích Niệm là một trong những nguyên liệu […]